eRačun 2016

Program „eRačun 2016“
Instituta za ePoslovanje

01.siječnja 2015. do 01. siječnja 2016.

eRačun – obavezan u Hrvatskoj od 1. siječnja 2016. godine

Ove godine počeo je teći rok prilagodbe na Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) koju su Europski parlament i vijeće izdali 16. travnja 2014. godine s ciljem da se razvije europska norma o elektroničkom izdavanju računa. Još dvije godine prije, točnije u svojoj rezoluciji od 20. travnja 2012. (P7_TA(2012)0140), Europski parlament ukazao je na fragmentaciju tržišta nastalu zbog nacionalnih pravila o elektroničkom izdavanju računa, istaknuvši pritom značajne prednosti koje pruža elektroničko izdavanje računa. Kroz Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi želi se stvoriti zajednička norma kako bi se, između ostalog, ubrzala administrativna aparatura i olakšala međugranična trgovina. U svojoj namjeri da ubrza proces prelaska s papirnatog na elektroničko fakturiranje, Unija čak najavljuje i uvođenje dodatnih mjera za članice koje proces neće provesti dovoljno brzo ili efikasno. Iz tog razloga neizmjerno je važno da se u Hrvatskoj što prije oformi radna skupina koja će već do sredine veljače 2015. godine donijeti prvi nacrt zakona o obaveznom korištenju eRačuna u B2G i G2B sektoru od 1. siječnja 2016. godine, za što se Institut za ePoslovanje primarno zalaže. Jedan od najvažnijih razloga zašto se mora postupiti brzo te predstaviti konkretan plan s jasno ucrtanim ciljevima je i trenutna situacija na tržištu gdje su se uvriježili nelegalni oblici eRačuna koji nanose štetu poslovnim subjektima u Hrvatskoj, ali i državnom proračunu u globalu. Donošenjem konkretnih zakonskih okvira do navedenog datuma, država će omogućiti i daljnji procvat u B2B sektoru. Svojom ekspertizom, Institut za ePoslovanje tu može biti iznimno koristan partner, a to ćemo i pokazati kroz korisne smjernice i prijedloge standardizacije procesa te inzistirajući na navedenom datumu.

PROGRAM DJELOVANJA – „eRačun 2016“

Članstvo Instituta za ePoslovanje čine stručnjaci za eRačune koji djeluju u europskim organizacijama za normizaciju eRačuna i njihovu prilagodbu te primjenu u svakodnevnom poslovanju, informacijski posrednici, računovodstveni stručnjaci i inovatori na području ICT sektora te vodeći hrvatski konstruktori i proizvođači ERP sustava. Okupljanje u Institut za ePoslovanje inicirano je potrebom da se u Hrvatskoj u što skorijem roku donesu zakoni koji će normirati primjenu eRačuna po uzoru na europske prakse. Radna skupina IeP-a stoga je izradila program djelovanja za 2015. godinu u cilju ostvarenja plana da od 1. siječnja 2016. godine na snagu stupi zakon o obaveznoj primijeni eRačuna u javnoj nabavi.

1. Izrada i donošenje zakona o obveznim eRačunima u 2016.

Od 1.1. do 01.06.2015. godine

Prema postojećim iskustvima na tržištu eRačuna u Hrvatskoj, te uzimajući u obzir i prakse zemalja članica EU, s posebnim naglaskom na zemlje u regiji gdje je eRačun u javnoj nabavi obavezan od 1. siječnja 2015. godine, Institut za ePoslovanje izradio je nacrt stavki koje bi trebao sadržavati zakon o obaveznoj primjeni eRačuna u javnoj nabavi od 1. siječnja 2016. godine. Predlažemo stoga da Ministarstvo gospodarstva od:

 • 1. siječnja oformi radnu skupinu za izradu zakona čiji bi član bio i IeP
 • 15. veljače 2015. predstavi prvi nacrt zakona
 • 1. lipnja donese zakon koji bi na snagu stupio s 1. siječnja 2016.

2. Edukacija o primjeni eRačuna u javnom i privatnom sektoru

Od 01.04.2015. do 01.01.2016.

Europski parlament u svojoj Direktivi (2014/55/EU) veliki je naglasak stavio upravo na edukaciju svih zainteresiranih strana. Institut za ePoslovanje razvio je stručne, interaktivne edukacije koje planira, uz financijsku i logističku potporu Ministarstva gospodarstva i eventualno Hrvatske gospodarske komore, provoditi od 1. travnja na području cijele Hrvatske. Edukacije bi bile besplatne za polaznike, a temeljile bi se upravo na primijeni eRačuna i prelasku na ePoslovanje. Radionice bi obuhvaćale sljedeće teme:

 • Osnovni e-pojmovi
 • Informacijski posrednici
 • Oblici i vrste eRačuna u Hrvatskoj
 • Razlika između nelegalnih i zakonski vjerodostojnih oblika eRačuna
 • eRačun u G2B, B2G i B2B sektoru
 • Primjena zakona (postojećih i novih)
 • Aplikativni certifikat, vremenski žig, napredni elektronički potpis
 • Cjelovitost sadržaja i vjerodostojnost pošiljatelja
 • Kako izraditi i slati eRačune
 • Kako zaprimati i arhivirati eRačune
 • Kako koristiti ERP sustave

Institut za ePoslovanje omogućio bi svim polaznicima i tehničku pomoć u procesu prelaska na ePoslovanje, konkretno za uvođenje eRačuna, kao i konzultantski program kroz izrade hodograma, savjetovanje i pomoć pri izboru informacijskog posrednika.

3. Suradnja s medijima i pravo javnosti na informiranje

Od 01.01. 2015. do 01.01.2016.

Prema naputcima Europskog parlamenta, IeP će informirati medije o svim događanjima vezanim za primjenu eRačuna u poslovanju, obvezama Hrvatske proizašlim iz Direktiva EU, praksom drugih zemalja članica i stanju tržišta u Hrvatskoj, omogućiti sudjelovanje na besplatnim edukacijama, pokrenuti javnu raspravu o prednostima eRačuna i potrebama donošenja i provođenja nove zakonske regulative. Suradnja s medijima bit će redovita, konkretna, sadržajna i edukativna, a vršit će se direktno, putem priopćenja i sazivanjem konferencija za novinare, kao i indirektna, odnosno redovitim objavama korisnih informacija putem web stranice Instituta za ePoslovanje. Medijima će u svakom trenutku biti dostupna i osoba zadužena za odnose s javnošću, putem e-maila i telefona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.