Elektronički račun postaje obavezan u javnoj nabavi u svim zemljama EU

Europski parlament i vijeće izdali su 16. travnja 2014. godine Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) kojom se, između ostalog, vrlo jasno utvrđuje put kojim će se narednih godina ići kako bi se razvila zajednička ”europska norma o elektroničkom izdavanju računa”. Europski parlament još je u svojoj je rezoluciji od 20. travnja 2012. ((P7_TA(2012)0140) ) ukazao na fragmentaciju tržišta nastalu zbog nacionalnih pravila o elektroničkom izdavanju računa, istaknuvši pritom značajne prednosti koje pruža elektroničko izdavanje računa. Prvenstveno se tu misli na važnost pravne sigurnosti, jasnog tehničkog okruženja i otvorenih te interoperabilnih računa prilikom elektroničkog izdavanja računa koji se temelje na zajedničkim pravnim zahtjevima, poslovnim postupcima i tehničkim normama. Europski parlament stoga je pozvao da elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi postane obvezno do 2016. godine. Hrvatska, kao članica EU, također će u vrlo kratkom vremenskom periodu morati donijeti, objaviti i početi primjenjivati zakone, propise i upravne odredbe kako bi se uskladila s ovom Direktivom do zadanog roka. Zakonom o javnoj nabavi, odnosno Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi jasno je utvrđeno tko su javni, odnosno sektorski naručitelji koji će prvi morati početi primjenjivati navedenu Direktivu. S obzirom da trenutnu situaciju na hrvatskom tržištu, gdje se elektroničko izdavanje računa prakticira tek u B2B sektoru i to u tragovima, potrebno je čim prije educirati prvenstveno javni sektor kako bi prelazak na elektroničko izdavanje računa, a posebice njegova primjena u trgovini unutar Unije, zaživjela bez poteškoća i u zadanim rokovima. Uzevši kao primjer tek zemlje članice u regiji, vidljivo je kako Hrvatska zaostaje nekoliko godina. Slovenija, naime, već od 1. siječnja 2015. godine počinje primjenjivati Direktivu i uvodi obavezno elektroničko fakturiranje, dok Italija s druge strane već bilježi značajne rezultate pa je tako u 2013. godini više od 50 posto poslanih računa bilo upravo u elektroničkom obliku. Kroz Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi želi se stvoriti zajednička norma kako bi se, između ostalog, ubrzala administrativna aparatura i olakšala međugranična trgovina. U svojoj namjeri da ubrza proces prelaska s papirnatog na elektroničko fakturiranje, Unija čak najavljuje i uvođenje dodatnih mjera za članice koje proces neće provesti dovoljno brzo ili efikasno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.