Stručna edukacija o upravljanju poslovnom dokumentacijom i eArhivom u suradnji sa servisom Moj-eRačun

Stručna edukacijska radionica o upravljanju poslovnom dokumentacijom i eArhivi nudi vam konkretna znanja o tome kako upravljati poslovnim eDokumentima, kako ih razmjenjivati s kolegama i upravom te potpisivati, pohraniti i brzo pretraživati.

Edukacijska radionica sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, a obuhvaća osnovne e-pojmove, zakonsku regulativu, konkretne primjere primjene eArhive u mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama, kao i primjere za primjenu sustava upravljanja poslovnim dokumentima (DMS-a) temeljenih na svakodnevnim poslovnim procesima unutar tvrtke.

Kotizacija: 1.149,00 kn

Na dva prijavljena polaznika, treći polaznik sudjeluje bez naknade.

Teme koje obrađujemo:

 1. Znate li što je eArhiva, kako je organizirati te kako funkcionira kolanje dokumenata
 2. Zašto je e-mail zamijenio papirnate poslovne dopise, a za ostalo još koristite papir
 3. Gdje se nalazi eArhiva (lokalno/izdvojeno)
 4. Koji se dokumenti mogu čuvati u eArhivi
 5. Zakoni koji reguliraju eArhivu (način i vrijeme čuvanja eDokumenata)
 6. Vođenje, organiziranje i pretraživanje eArhive
 7. Prednosti eArhive naspram arhiviranja papirnatih dokumenata
 8. Što je document management system (DMS ili sustav za upravljanje poslovnim dokumentima)
 9. Koji dokumenti mogu biti eDokumenti
 10. Primjena DMS-a u mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama
 11. Pristup i ovlasti unutar DMS-a

Edukacija uključuje:

 • Kvalitetna predavanja
 • Male grupe polaznika
 • Interaktivna radionica
 • Certifikat o uspješno završenoj edukaciji
 • Tiskane materijale o temama s predavanja
 • Uključena jutarnja stanka za kavu
 • Dodatne konzultacije agenata
 • Pristupačna cijena
PRIJAVA NA EDUKACIJU