Ako misle na EU tržište, hrvatske tvrtke moraju usvojiti elektronsko fakturiranje

Informatičko doba donijelo nam je brojne pogodnosti. Malo je onoga što se danas ne može učiniti s tri klika mišem. Jedna od pogodnosti koja uvelike ubrzava radne procese svakako je i e-Račun. Riječ je o računu napravljenom u elektroničkom obliku koji se nakon izdavanja sigurnim kanalima šalje primatelju. Osim računa, u ”e-obliku” možemo izdavati i eOpomene te eOdobrenja. A s obzirom da račun možemo izdati u e-obliku, na isti ga način možemo i stornirati. No, eRačun je sam po sebi daleko više od pukog slanja računa, opomena ili odobrenja. Naime, omogućava primatelju da dobivene podatke ne mora nanovo upisivati u računalo.

E-Račun je sadašnjost, a ne budućnost

Mnogi u Hrvatskoj još uvijek pričaju o eRačunu kao o nečemu što će se dogoditi u budućnosti, zanemarujući statistike. Naime, prema Eurostatu, u Europskoj uniji je još 2007. godine 18 posto tvrtki svoje račune slalo u e-formatu. Već tri godine poslije, ta se brojka popela na 32 posto, a do kraja ove godine očekuje se kako će ta brojka prijeći visokih 73 posto.
Kada govorimo o Hrvatskoj, e-Račun vrlo konkretno reguliran i propisan. No, problem u praksi predstavlja to što se na regulaciju čekalo vrlo dugo zbog čega su se u mnogim tvrtkama uvriježili nelegalni oblici e-Računa. To je dovelo do problema s knjiženjem, budući da takvi ”nelegalni e-Računi” nisu pravovaljani u knjiženju, niti se na temelju njih može odbiti pretporez. Takve ”nelegalne e-Račune” zapravo je lako prepoznati. Dovoljno je obratiti pažnju na dvije stavke; u kojem je formatu izdan i sadržava li ovjeru FINA-e. Naime, ako je račun napisan u Wordu, snimljen u PDF-u, Excel-u ili nekom drugom formatu, a nije ovjeren FINA naprednim elektroničkim potpisom i naprednim vremenskim žigom, taj je račun neispravan. To nije e-Račun. Isto tako, ako je račun dostavljen e-mailom u kojem piše „Ovaj račun je napravljen na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa“, ili sadrži sličan tekst, a također nije ovjeren FINA naprednim elektroničkim potpisom i naprednim vremenskim žigom, ponovno nije riječ o e-Računu.

Kako prepoznati pravovaljani e-Račun, kako ga zaprimiti i arhivirati sukladno zakonu

Pravovaljani e-Račun, koji je izdan sukladno Hrvatskoj zakonskoj regulativi, prvenstveno mora biti čitljiv primatelju, potpisan FINA naprednim elektroničkim potpisom i mora biti ovjeren naprednim vremenskim žigom.
Na hrvatskom tržištu postoji nekoliko informacijskih posrednika koji se bave otpremom i dostavom računa pošiljatelja u e-Račun obliku, među kojima i servis www.moj-eracun.hr, pa ukoliko od njih dobijete takav račun, možete biti sigurni da se radi o pravovaljanom e-Računu.
Original računa koji ste zaprimili u e-Račun obliku je u elektronskom obliku. Za postavljanje neke osnovne e-Arhive primljenih e-Računa dovoljno je na računalu pripremiti diskovni prostor i organizirati direktorij u koji ćete tako zaprimljene račune spremati. Zaprimljene e-Račune možete slobodno ispisati. Ispisani e-Račun, nakon što ga ovjerite, ima status preslike originala.

Prednosti korištenja e-Računa

Kada govorimo o prednostima korištenja e-Računa, prvenstveno govorimo o uštedi i to ne samo vremena, nego i novca. Štedite na slanju računa, nemate troškova pošte, ispisa, papira. Istovremeno, ovakvo primanje i slanje računa povećava pravnu sigurnost jer za svaki račun imate vremensku potvrdu primitka i slanja. Kako smo već naveli, bitna je stavka ušteda na vremenu jer su e-Računi u prosjeku preuzeti za manje od šest sati. S obzirom na mogućnost potvrde primitka, mogućnost gubitka računa od strane primatelja je gotovo nemoguća. Također, prednost je i kratko vrijeme pretrage poslanih računa te ušteda na prostoru za arhivu, ukoliko odlučite uvesti e-Arhivu u svoje poslovanje. Posebnost e-Računa je što primateljima omogućuje da ga, osim u elektroničkom obliku, primaju i u podatkovnom, što i samom pošiljatelju olakšava posao, budući da ga ne mora prepisivati u računalo. Uvođenjem e-Računa modernizira se poslovanje, ostavlja se moderniji, drugačiji i profesionalniji utisak na kupce i šalje jasna poruka o ekološkoj svijesti i racionalnom pristupu poslovanju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.