Prijava na edukaciju Poslovanje bez pečata!

Kotizacija iznosi: 1.149,00 kn
Na dva prijavljena polaznika, treći polaznik sudjeluje bez naknade.

Poslovanje bez pečata - prijava