PROGRAM INSTITUTA ZA ePOSLOVANJE

PROGAM INSTITUTA ZA ePOSLOVANJE 2018.

by

Nastavno na točke donesene u Strateškom planu Instituta za ePoslovanje za razdoblje 2014.-2018. godine, IeP je za 2018. godinu odredio nastavak provedbe projekta edukacije zainteresiranih subjekata vezano uz primjenu Zakona o obaveznom eRačunu u javnoj nabavi, kao i širenja znanja I korisnih informacija iz drugih segmenata ePoslovanja s ciljem da proces digitalizacije domaćih poduzeća prođe u skladu s pozitivnom praksom drugih zemalja članice te prema naputcima Europske unije,

PROGRAM DJELOVANJA

1. Savjetodavno tijelo za domaća i inozemna poduzeća za uvođenje ureda bez papira

Kako u poslovnim procesima najčešće sudjeluju više strana (izdavatelj-primatelj-računovodstvo), vrlo je važna njihova dobra komunikacija te nesmetan protok informacija i dokumenta kako bi sustav bio funkcionalan i učinkovit. Zbog naravi fizičkih dokumenta, kanali njihove razmjene čine slabu točku koja je pod utjecajem različitih faktora na koje se ne može direktno utjecati; učinkovitost sustava kurirske službe, vremenske prilike i sl. Također, prisutan je utjecaj ljudskih pogrešaka zato što se sustav upravljanja papirnatim dokumentima dominantno oslanja na ljudski rad. Sve to dovodi do direktnih i indirektnih troškova za sve sudionike u poslovnom procesu koji se velikim djelom mogu izbjeći upotrebom eDokumenata. IeP se snažno zalaže za ukidanje staromodnih, papirnatih poslovnih procesa i uvođenje sustava za upravljanje i kolanje eDokumenata DMS (Document Management System) kao rješenja za eliminiranje nekorisnih poslovnih procesa u svrhu stvaranja bolje produktivnosti i povećanja konkurentnosti u skladu s potrebama modernog tržišta.

2. Savjetodavno tijelo po pitanju razmjene eRačuna u skladu s EU normom za eRačun

Svim državama članicama EU 2018. godina zadana kao krajnji rok za uvođenje razmjene elektroničkih računa u javnoj nabavi te je donesena zajednička norma za eRačun koja propisuje podatkovne modele eRačuna koji se mogu razmjenjivati unutar EU. Time se omogućuje potpuna prekogranična interoperabilnost, odnosno podatkovna razmjena eRačuna neovisno o državama između kojih se razmjenjuje eRačun. IeP će u konkretnom slučaju biti nezamjenjivo savjetodavno tijelo domaćim javnim i privatnim tvrtkama.

3. Nastavak edukacija o eRačunima, DMS-u i eArhivu

Tijekom 2018. godine nastavit ćemo provoditi edukacije i savjetovanje o svim primarnim elementima „ureda bez papira“; eRačunima i drugim eDokumentima, DMS-u, odnosno sustavima kojima se omogućuje lakše praćenje, upravljanje i pohrana dokumenata jer je razvidno kako će masivnom primjenom eRačuna, kao centralnog dokumenta, u većoj mjeri započeti primjena i drugih oblika eDokumenata zbog čega će među tvrtkama nastati potreba za takvom vrstom sustava gdje je pristup dokumentima te njihova razmjena brza i jednostavna.
Poseban naglasak u savjetodavnom aspektu usmjerit ćemo na poticanje korištenja eArhiva, koji se pokazao kao značajan element u unaprijeđivanju poslovanja, a koji gotovo trenutno jamči znatno umanjenje troškova svojih korisnika u fiksnim i varijabilniim troškovima poslovanja. eArhiv može voditi informacijski posrednik, što IeP-u daje dodatni zadatak da bude spona između korisnika i informacijskog posrednika kako bi svojim iskustvom i znanjem omogućili jednostavniju prilagodbu. Također, IeP nastavlja praksu edukacija o eRačunima i digitalizaciji poduzeća, kako u vlastitoj organizaciji, tako i u suradnji s drugima.

4. Proširenje članstva

Institut za ePoslovanje osnovan je kao neovisna, neprofitna i dobrovoljna udruga poslodavaca i zaposlenih u sektorima informacijskog posredovanja i poslovnog i ERP softvera. Kako bi se IeP nadalje uspio razvijati u zacrtanom smjeru, te kako bi počeo ostvarivati i vlastite prihode kroz članarine, potrebno je u što skorijem roku povećati članstvo prvenstveno okupivši tvrtke iz navedenih sektora radi izmjenjivanja iskustava i pozitivne konkurencije radi ostvarenja ciljeva i unaprjeđenja postojećih proizvoda i usluga, kao i tvrtke koje su započele s procesom prelaska na ePoslovanje kojima bi Institut mogao pomoći u tom procesu kroz tehničku i savjetodavnu ulogu. U konačnici, među članstvo je namjera privući i tvrtke koje još nisu započele proces prelaska na ePoslovanje kako bi ih se uputilo u tom smjeru te im se također omogućila tehnička i savjetodavna podrška.

5. Suradnja s medijima i pravo javnosti na informiranje

Prema naputcima Europskog parlamenta, IeP će informirati medije o svim događanjima vezanim za primjenu eRačuna u poslovanju, obvezama Hrvatske proizašlim o direktivama EU, praksom drugih zemalja članica i stanju tržišta u Hrvatskoj, omogućiti sudjelovanje na besplatnim edukacijama, pokrenuti javnu raspravu o prednostima eRačuna i potrebama donošenja i provođenja nove zakonske regulative. Suradnja s medijima bit će redovita, konkretna, sadržajna i edukativna, a vršit će se direktno, putem priopćenja i sazivanjem konferencija za novinare, kao i indirektna, odnosno redovitim objavama korisnih informacija putem web stranice Instituta za ePoslovanje te kroz društvene mreže poput Facebooka, LinkedIna i Youtube kanala IeP-a. Medijima će u svakom trenutku biti dostupna i osoba zadužena za odnose s javnošću, putem e-maila i telefona.

Tvrtko Dobrinić, predsjednik Instituta za ePoslovanje
U Zagrebu, siječanj 2018.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Kontaktirajte nas
Polja označena sa * su obavezna
×
Prijavite se za newsletter!

×