uvođenje e-Račun

Saboru upućen Konačni prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

by

Vlada je u Hrvatski sabor uputila i Konačni prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, kojim se u hrvatski pravni poredak prenosi Direktiva 2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije.

Uvođenjem obveze izdavanja eRačuna u javnoj nabavi ubrzat će se poslovni procesi javne nabave, smanjiti troškovi poslovanja javne uprave i gospodarskih subjekata te povećati transparentnost. Javni se sektor transformira za uvođenje digitalnih procedura u postupak fakturiranja te se uklanjaju prepreke u prekograničnoj trgovini na području Europske unije. Time se uspostavlja cjelovit proces integrirane elektroničke javne nabave, od objave nadmetanja, preko elektroničkog podnošenja ponuda, nadzora izvršenja ugovora, e-Računa i e-Plaćanja.

Ministar Darko Horvat naglasio je da je donošenje ovoga Zakona jedna od mjera Nacionalnoga programa reformi za 2018. godinu, te dodao da se uspostavom eRačuna i ePlaćanja u javnoj nabavi smanjuju administrativni troškovi pripreme, ispisa i kuvertiranja računa, eliminira trošak poštarine, a račun se dostavlja u puno kraćem vremenu i pohranjuje u sigurnu i nadziranu elektroničku arhivu. Primjena Zakona u odnosu na direktivu proširena je i na postupke nabave „male“ vrijednosti, odnosno na nabave roba i usluga ispod 200.000 kuna te nabavu radova ispod 500.000 kuna.

Uspostavom cjelovitog procesa elektroničke javne nabave mogu se ostvariti uštede od 6% do 13% ukupnog iznosa javne nabave, istaknuo je ministar Horvat što za Hrvatsku znači više od 2,6 milijarde kuna.

Ministar je napomenuo da je za razmjenu eRačuna na državnoj i lokalnoj razini, potrebno osigurati transportnu infrastrukturu u obliku centralne platforme za komunikaciju i za interkonekciju informacijskih posrednika te razmjenu eRačuna, što iziskuje znatnija ulaganja i velike tehnološke napore. Za provedbu Zakona stoga su osigurana sredstva u Državnom proračunu.

Zakonom se također proširuje uloga Financijske agencije, jednog od središnjih djelitelja usluga, kao centralnog informacijskog posrednika koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa. Očekuje se minimalno 12,5 milijuna interkonekcija samo između javnih i sektorskih naručitelja.

Izvor: Vlada RH

Kontaktirajte nas
Polja označena sa * su obavezna
×
Prijavite se za newsletter!

×